சிந்தையில் தோன்றும் சிற்சில வரிகளை,

செம்மையாய் சேர்த்தெடுத்து சிறியதாய் தொகுத்துள்ளேன்!

பிடித்திருந்தால் படியுங்கள், பிறருக்கும் சொல்லுங்கள்!

கருத்துக்கள் தருவதானால் கைகுலுக்கி வரவேற்ப்பேன்!

Friday, December 11, 2015

பாரதி நின்புகழ்

அழகிய கவிதை.
ஆழ்ந்த கருத்து.
இனிய செந்தமிழ்.
ஈடிலா தோரனை.
உள்ளம் உரைக்க
ஊதிய சங்கம்(சங்கு)
எண்ணம் சிறந்து
ஏறுபோல் உழைத்திட
ஐயம் களைந்து
ஒற்றுமை நம்மிடை
ஓங்கிடத் தோன்றிய
பாரதி நின்புகழ்
வானிடை நீந்திடும்
செஞ்சுடர் வாடினும்
வாடாதிருந்து வாழ்ந்திட வாழ்த்துவோம்.

Thursday, April 9, 2015

அசையும் அர்த்தமும்

அசயில்லா அர்த்தமும் இல்லா(த)
உன் ஆறுவரி அசட்டுக் கவிதைக்கு
அடிக்கு ஒருதரம் ஆஹா போடுகிறேன்.
அன்பே,
உன் அசைவில் இல்லா அசையா!
உன் பார்வையில் இல்லா அர்த்தமா!

Friday, October 31, 2014

கண்ணிமை

மூடிய விழிகளில் தேவதை தரிசனம்.
மங்கையே, என் கண்ணிமைகள் நீதானோ!

Thursday, October 9, 2014

சென்னை

வான்தொட்டும்  ஓயாது  உயர்ந்து  எழும் கட்டிடங்கள்
தேன்  சொட்டும்  இனியசுவை  விருந்தளிக்கும்  உணவகங்கள்
கடலலைகள்  தவழ்மடியாம்  மெரினாவின்  பரப்பளவில்
இடம்  பெயர்ந்து  இங்குவந்தோம்  இனியதோர்  வாழ்கை  தேடி!ஈமொய்க்கும் மாம்பழமாய் இருக்குமிந்த ஊரினிலே
தீபெட்டிக் குடியிருப்பில் வாடகைக்கு இடம்பிடித்தோம்.
போர்க்களமாய் காட்சி தரும் பெருநகரச் சாலைகளை
புழுதிசூழ் பேருந்தில் ஊர்ந்துசென்று உடல் களைத்தோம்.

Friday, March 7, 2014

மாநாட்டுப் பேரணி

மரண மார்கத்து மாநாட்டுப் பேரணியை
பிறந்த நாளன்றே பின்தொடத் தொடங்கிவிட்டோம்.

Thursday, June 27, 2013

காணாமல் போன என் மனது

மருதாணிக்  கைகளும்
மலர் போன்ற கண்களும்
மது  ஊரும் இதழ்களும்
மனம் கொண்டு போனதே.

Wednesday, June 26, 2013

அவளும் அழகும்

அவளை அழகென்று அழைப்பதை விட
அழகை அவளென்று அழைப்பதே சரி.