சிந்தையில் தோன்றும் சிற்சில வரிகளை,

செம்மையாய் சேர்த்தெடுத்து சிறியதாய் தொகுத்துள்ளேன்!

பிடித்திருந்தால் படியுங்கள், பிறருக்கும் சொல்லுங்கள்!

கருத்துக்கள் தருவதானால் கைகுலுக்கி வரவேற்ப்பேன்!

Thursday, April 9, 2015

அசையும் அர்த்தமும்

அசயில்லா அர்த்தமும் இல்லா(த)
உன் ஆறுவரி அசட்டுக் கவிதைக்கு
அடிக்கு ஒருதரம் ஆஹா போடுகிறேன்.
அன்பே,
உன் அசைவில் இல்லா அசையா!
உன் பார்வையில் இல்லா அர்த்தமா!

Friday, October 31, 2014

கண்ணிமை

மூடிய விழிகளில் தேவதை தரிசனம்.
மங்கையே, என் கண்ணிமைகள் நீதானோ!

Thursday, October 9, 2014

சென்னை

வான்தொட்டும்  ஓயாது  உயர்ந்து  எழும் கட்டிடங்கள்
தேன்  சொட்டும்  இனியசுவை  விருந்தளிக்கும்  உணவகங்கள்
கடலலைகள்  தவழ்மடியாம்  மெரினாவின்  பரப்பளவில்
இடம்  பெயர்ந்து  இங்குவந்தோம்  இனியதோர்  வாழ்கை  தேடி!ஈமொய்க்கும் மாம்பழமாய் இருக்குமிந்த ஊரினிலே
தீபெட்டிக் குடியிருப்பில் வாடகைக்கு இடம்பிடித்தோம்.
போர்க்களமாய் காட்சி தரும் பெருநகரச் சாலைகளை
புழுதிசூழ் பேருந்தில் ஊர்ந்துசென்று உடல் களைத்தோம்.

Friday, March 7, 2014

மாநாட்டுப் பேரணி

மரண மார்கத்து மாநாட்டுப் பேரணியை
பிறந்த நாளன்றே பின்தொடத் தொடங்கிவிட்டோம்.

Thursday, June 27, 2013

காணாமல் போன என் மனது

மருதாணிக்  கைகளும்
மலர் போன்ற கண்களும்
மது  ஊரும் இதழ்களும்
மனம் கொண்டு போனதே.

Wednesday, June 26, 2013

அவளும் அழகும்

அவளை அழகென்று அழைப்பதை விட
அழகை அவளென்று அழைப்பதே சரி.

Wednesday, June 19, 2013

ஏழு நாள் குழந்தை

என் மகள் கண்களில் ஏழு நாள் குழந்தையாய்
      என்னை நான் பார்க்கிறேன்! என்னை நான் பார்க்கிறேன்!
ஒன்றென இருந்த எம் இருவருக் இடையிலே
      ஒன்றிட வந்தவள் உள்ளத்தால் பார்க்கிறேன்!
பிஞ்(சு) அவள் கைகளில் கைகளைக் கோர்க்கையில்
      பஞ்செனப் பறக்கிறேன், பாரங்கள் மறக்கிறேன்!
இன்றெனக்(கு) இருந்திடும் எண்ணங்கள் யாவையும்,
      ஈர்த்திட வந்தவள், சுவாசிக்க மறக்கிறேன்!